Even voorstellen ...

Corien 2018
In de loop der jaren en met name in 2015 is de gezondheidszorg veel veranderd. Ze is ingewikkeld en bureaucratisch geworden. Ik ben van mening dat het niet nodig is dat mensen naast het verzorgen van zichzelf of hun naasten, óók nog moeten uitzoeken hoe, waar en welke zorg te krijgen is. Bovendien hecht ik er veel waarde aan dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze moeten bij één onafhankelijk persoon terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van zorg en welzijn. Dat is de reden waarom ik u mijn diensten aanbied. Ik werk onafhankelijk van zorgaanbieders.

Ik ben lid van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars BMZM, lid van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners BCMB en aangesloten bij het samenwerkingsverband onafhankelijke cliëntondersteuners Brabant (www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl).

bmzm
BCMB