Dienstverlening aan ...

Als mantelzorgmakelaar / cliëntondersteuner WMO en WLZ ben ik breed inzetbaar. Zowel particulieren als organisaties kunnen bij mij terecht voor een gedegen advies en alle daaruit voortvloeide regeltaken.
Klik op onderstaande mogelijkheden voor meer informatie.


Particulieren ...

Doordat voorzieningen vanuit de overheid afnemen, neemt de druk op mantelzorgers toe. Ervaart ook u die extra belasting? Dan kan ik u hierbij helpen. Tijdens ons eerste gesprek bekijk ik samen met u wat uw behoeften zijn op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Ik kan regelen waar u, als zorgvrager, recht op heeft. Mijn persoonlijke dienstverlening kan o.a. bestaan uit:
 • Hulp bij het aanvragen van een indicatie (verzorging, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, enz.).
 • Begeleiding bij de voorbereiding van het indicatiegesprek / keukentafelgesprek.
 • Advies geven over Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Hulp bij het opmaken van zorgcontracten en het afleggen van verantwoording naar het zorgkantoor over de besteding van uw budgetten.
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzingen (WMO, CIZ, ZVW).
 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, CIZ, gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, CAK, zorgverzekeraar, de SVB, enz.).
 • U op de hoogte brengen en houden van wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u persoonlijk van belang kunnen zijn.
 • Hulp bij het zoeken naar oplossingen met uw werkgever(s) om een goede balans te vinden tussen werk en mantelzorg.

Organisaties ...

Als werkgever bent u gebaat bij volledige inzet van uw werknemers. Wordt een van uw werknemers thuis geconfronteerd met zorg voor een zieke partner, ouder of kind, dan kan de balans tussen werk en privé verstoord raken, Ziekmelding en/of verzuim kan het gevolg zijn. De druk op de werkende mantelzorger is, door de terugtrekkende overheid, steeds verder toegenomen. Wist u dat één op de zeven medewerkers werk en mantelzorgtaken thuis combineert? Het loont de moeite om uw medewerkers te ondersteunen.
Ik bied u de volgende dienstverlening aan:
 • Inventariseren van het aantal mantelzorgers binnen uw bedrijf.
 • Opzetten en ondersteunen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Regeltaken overnemen van de werkende mantelzorgers.
 • Hulp bieden bij het organiseren van de thuissituatie.
 • In samenspraak naar oplossingen zoeken die zowel voor uw organisatie als voor de mantelzorger, verlichting brengen.
Bent u benieuwd wat de mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen? Bel voor een nadere kennismaking.

Algemene voorwaarden ...