Mantelzorg en de mantelzorgmakelaar ...

Hieronder vindt u informatie over wat mantelzorg is en wat ik voor u daarin kan betekenen.
Klik op onderstaande mogelijkheden voor meer informatie.

Wat is mantelzorg? ...

Elke dag zorgen in Nederland ruim drie miljoen mensen voor hun chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of andere naasten. Deze onbetaalde zorg noemen we mantelzorg. Door het vele regelwerk dat bij de zorg komt kijken, hebben mantelzorgers minder tijd voor hun eigen agenda. Het probleem voor de mantelzorgers is ook vaak dat men niet weet wat allemaal mogelijk is of waar de gewenste hulp en ondersteuning kan worden aangevraagd. Daarom ben ik er als uw mantelzorgmakelaar.

Wat kan ik als mantelzorgmakelaar voor u betekenen? ...

Ik ben voor u een goed opgeleide tussenpersoon, die allerlei regelwerk en uitzoektaken van u kan overnemen op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën. Taken waar mantelzorgers zelf geen tijd voor hebben.
Samen met de mantelzorger kijk ik wat de problemen zijn en zoeken we in overleg naar mogelijke adequate oplossingen.

Regeltaken die ik als mantelzorgmakelaar van u kan overnemen zijn o.a.:
  • Ondersteuning bij aanvragen WMO (keukentafelgesprek)
  • Ondersteuning bij het aanvragen van huishoudelijke hulp, begeleiding, dagopvang. vervoer, rolstoel, etc..
  • Invullen van aanvraagformulieren CIZ.
  • Ondersteunen bij het opstellen van bezwaarschriften.
  • Zoeken naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor cliënt en/of de mantelzorger.
  • Informatie geven over de verschillen tussen zorg in natura en persoonsgebonden budget en mogelijkheden.
  • Hulp bij de verantwoording van het persoonsgebonden budget bij het zorgkantoor, uw zorgverzekeraar of uw gemeente.
  • Hulp bij het opstellen van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ten behoeven van uw PGB.
  • Contact leggen met officiële instanties (thuiszorg, SVB, woningstichting, CAK, verzekering etc)
  • Voor werkende mantelzorgers kan ik in gesprek gaan met werkgevers over aanpassing werktijden en opname zorg- of calamiteitenverlof binnen de mogelijkheden van de CAO en verzekering.
Dit is slechts een kleine greep uit de regeltaken die ik van u over kan nemen. In overleg kunnen we samen kijken wat er in uw situatie nog meer wenselijk en mogelijk is. Het kan zijn dat de diensten van de mantelzorgmakelaar worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar of een werkgever.